— Mis on hinnas?

Müügihind sisaldab:

  • liitumist veetrassiga
  • liitumist kanalisatsioonitrassiga
  • liitumist gaasitrassiga
  • ühendust sidetrassiga
  • liitumist elektrivõrguga peakaitsme suurusega 20A
  • asfaltkattega tänavat
  • tänavavalgustust

Müügihinnas ei sisaldu

  • müügilepingu sõlmimisega seotud notaritasu ja riigilõiv.

Arhitektuursed nõuded

Elamukruntide hoonestuse suurim lubatud korruselisus on 2 korrust. Planeeritud ehitusjooned suunavad hoonestuse kruntide põhjaküljele ja kvartalit läbiva sisetänava äärde. Hoonestusviis on lahtine. Kruntidel võib paikneda üks elu- ja üks abihoone. Katusekalle on 0º kuni 15º ja katuseharja suund on vaba. Projekteeritud hoonete stiil peab olema funktsionalistlik või tugevate fungi sugemetega ja jälgima Nõmmele omast ehitusviisi.

Suurim lubatud ehitusalune pind on 240 m2 ja suletud brutopind on 400 m2, elamu maksimaalne kõrgus maapinnast on 10 m. Ühekorruselise abihoone lubatud kõrgus maapinnast on 4 m.

Ostja on kohustatud kinnistu hoonestama kolme aasta jooksul müügilepingu sõlmimisest.